Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Đào tạo Đào tạo thạc sĩ Chương trình đào tạo
Đào tạo Sau Đại học In Email
Viết bởi Vu Anh Minh   
Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 18:01

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

 

1. Mục tiêu đào tạo

 

1.1  Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học vật liệu nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học vật liệu, những kỹ năng về công nghệ chế tạo các loại vật liệu, đặc biệt là vật liệu phục vụ công nghiệp điện tử.

Kết thúc khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử, các học viên có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, đồng thời có thể phát huy năng lực, sáng tạo nhằm ứng dụng vật liệu mới hoặc nghiên cứu triển khai trong các ngành công nghệ cao.

Với các học viên lựa chọn theo Thạc sĩ khoa học (Master of Science - MSc) sẽ có thêm các kiến thức chuyên môn trình độ cao, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo và có thể tiếp tục thực hiện ngay luận án Tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Với các học viên lựa chọn theo hướng Thạc sĩ kỹ thuật (Master of Engineering - ME) sẽ được trang bị kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế -xã hội, giải quyết những vấn đề khoa học và kỹ thuật của đơn vị.

1.2  Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

  • Trang bị kiến thức cơ sở chuyên ngành khoa học vật liệu, đáp ứng yêu cầu của ngành công nghệ cao về nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng vật liệu, đặc biệt là vật liệu có cấu trúc nanomet.
  • Cập nhập các kiến thức chuyên sâu, hiểu biết sâu sắc yêu cầu chế tạo và ứng dụng các vật liệu.
  • Nâng cao kỹ năng thực hành, đặc biệt là khả năng nghiên cứu về khoa học công nghệ.
  • Sau khi tốt nghiệp, các học viên có khả năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm trong các Viện nghiên cứu và giảng dạy trong các Trường đại học, hoặc tiếp tục học để nhận bằng tiến sỹ.
  • Một số học viên xuất sắc sẽ được giới thiệu để tiếp tục học vị tiến sĩ theo chuyên ngành phù hợp tại các cơ sở nghiên cứu mạnh ở nước ngoài.

  b. Theo định hướng ứng dụng

  Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử có năng lực làm việc trong các lĩnh vực sau:

  • Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo các vật liệu điện tử có tính năng theo yêu cầu.
  • Ứng dụng một cách sáng tạo các vật liệu điện tử theo yêu cầu kỹ thuật phục vụ công nghiệp và đời sống.
  • Làm việc theo nhóm sử dụng vật liệu để thiết kế các mạch điện tử tổ hợp.
  • Làm việc trong các ngành công nghiệp, công nghệ cao sử dụng vật liệu điện tử.

  2. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

   

  Định hướng nghiên cứu:           60 TC

  Định hướng ứng dụng:             60 TC

   

  3. Tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh

  • Tuyển sinh được thực hiện bằng hình thức thi tuyển với ba môn thi là Toán cao cấp, tiếng Anh và Khoa học vật liệu đại cương.
  • Đối tượng tuyển sinh được quy định cụ thể như sau:

  Về văn bằng: người dự thi cần thuộc một trong các đối tượng sau:

  QUY ƯỚC MÃ NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  * Phải thỏa mãn cả 2 yêu cầu về thời gian và số tín chỉ   

  Các đối tượng khác do Viện Quốc tế Đào tạo về Khoa học Vật liệu (ITIMS) xét duyệt hồ sơ quyết định.

   

  4. Thời gian đào tạo

  • Khóa đào tạo theo học chế tín chỉ.
  • Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng A1.1, B1.1, A2.1, B2.1 là 1 năm (2 học kỳ chính)
  • Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng A1.2, B1.2, A2.2, B2.2 là 1,5 năm (3 học kỳ chính) 

  Thời gian khóa đào tạo được thiết kế cho các đối tượng còn lại là 2 năm (4 học kỳ chính)

  5. Bổ sung kiến thức

  Các đối tượng thuộc nhóm A (ngành đúng) không phải học bổ sung. Các đối tượng thuộc nhóm B (ngành gần) phải học bổ sung 3 môn học (tổng cộng 7-8 Tín chỉ) nằm trong Bảng 1. Các môn học bổ sung do Viện ITIMS xét duyệt hồ sơ để quyết định đối với từng học viên để phù hợp cho quá trình đào tạo.

  Bảng 1: Danh mục học phần bổ sung

  STT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số TC

  Khối lượng

  1

  MSE3016

  Nhập môn khoa học và kỹ thuật vật liệu

  3

  3(2,5-1-0-6)

  2

  PH3070

  Kỹ thuật chân không

  2

  2(2-0-0-4)

  3

  PH3080

  Cảm biến và kỹ thuật đo lường

  3

  3(3-0-0-6)

  4

  PH3110

  Vật lý chất rắn đại cương

  3

  3(3-0-0-6)

  5

  PH4070

  Công nghệ vi điện tử

  3

  3(2-1-1-6)

  6

  PH4130

  Vật liệu Polyme

  2

  2(1-1-1-4)


  * Danh mục các HP bổ sung có thể thay đổi theo từng năm học.

  6.  Miễn học phần

   Danh mục các học phần xét miễn trong Bảng 2 và danh mục các đối tượng được xét miễn học phần cụ thể trong Bảng 3.

  Bảng 2: Danh mục học phần xét miễn

  TT

  Tên học phần

  Mã số

  Thời lượng

  Ghi chú

  1

  Kỹ thuật phân tích phổ

  PH4020

  3(2-1-1-6)


  2

  Vật lý và kỹ thuật màng mỏng

  PH4040

  3(2-1-1-6)


  3

  Các cấu trúc nano

  PH4090

  2(1-1-1-4)


  4

  Hóa lý chất rắn

  PH4110

  2(2-0-0-4)


  5

  Mô phỏng linh kiện và CN bán dẫn

  PH4120

  2(2-0-0-4)


  6

  Cảm biến và kĩ thuật đo lường

  PH3080

  3(3-0-0-6)


  7

  Quang điện tử và thông tin quang sợi

  PH3200

  3(2-1-1-6)


  8

  Phân tích cấu trúc

  PH3301

  3(2-1-1-6)


  9

  Vật lý laser

  PH4660

  2(2-0-0-4)


  10

  Vật lý siêu âm và ứng dụng

  PH3280

  3(2-1-1-6)


  11

  Vật lý điện tử

  PH3330

  3(3-0-0-6)


  12

  Công nghệ vật liệu

  PH4060

  2(2-0-0-4)


  Bảng 3: Danh mục đối tượng được xét miễn học phần

  TT

  Đối tượng

  Số TC được miễn

  Các HP được miễn

  cụ thể (thuộc bảng 3)

  Ghi chú

  1

  A1.1, B1.1, A2.1, B2.1

  12

  Toàn bộ

  Học phần 1-12


  2

  A1.2, B1.2, A2.2, B2.2

  7

  Tùy chọn

  Học phần 1-12

  Phải học ít nhất 5 TC trong HP 1-12

  3

  Các đối tượng khác

  0

  Không miễn

  Phải học ít nhất 12 TC trong HP 1-12


  *
  Các đối tượng khác do Viện ITIMS xét duyệt hồ sơ và quyết định.

   

  7.  Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

  Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 3341/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

  8 . Thang điểm

  Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần.


  Thang điểm 10

  (điểm thành phần)

  Thang điểm 4

  Điểm chữ

  Điểm số

  Đạt*

  Từ

  8,5

  Đến

  10

  A

  4

  Từ

  7,0

  Đến

  8,4

  B

  3

  Từ

  5,5

  Đến

  6,9

  C

  2

  Từ

  4,0

  Đến

  5,4

  D

  1

  Không đạt

  Dưới   4,0

  F

  0

  * Riêng Luận văn tốt nghiệp: Điểm từ C trở lên mới được coi là đạt.

  9. Nội dung chương trình

  9.1 Cấu trúc chương trình đào tạo

  Nội dung

  Thạc sĩ khoa học

  (60 TC)

  Thạc sĩ kỹ thuật

  (60 TC)

  Phần 1. Kiến thức chung (Triết học)

  9

  9

  Phần 2.         Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

  Kiến thức cơ sở bắt buộc

  12

  Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

  16

  Kiến thức chuyên ngành tự chọn

  8

  14

  Phần 3. Luận văn

  15

  9

   

  9.2 Danh mục học phần

  NỘI DUNG

  MÃ SỐ

  TÊN HỌC PHẦN

  TÍN CHỈ

  KHỐI LƯỢNG

  HỌC PHẦN CHO CẢ HAI ĐỊNH HƯỚNG

  Kiến thức chung

  SS6011

  Triết học

  9

  9(3-9-0-12)

  FL6010

  Tiếng Anh

  6

  6(3-6-0-12)

  Kiến thức cơ sở bắt buộc chung

  (Phải học ít nhất 12 TC)

  PH4020

  Kỹ thuật phân tích phổ

  3

  3(2-1-1-6)

  PH4040

  Vật lý và kỹ thuật màng mỏng

  3

  3(2-1-1-6)

  PH4090

  Các cấu trúc nano

  2

  2(1-1-1-4)

  PH4110

  Hóa lý chất rắn

  2

  2(2-0-0-4)

  PH4120

  Mô phỏng linh kiện và công nghệ bán dẫn

  2

  2(2-0-0-4)


  PH3080

  Cảm biến và kĩ thuật đo lường

  3

  3(3-0-0-6)

  PH3200

  Quang điện tử và thông tin quang sợi

  3

  3(2-1-1-6)

  PH3301

  Phân tích cấu trúc

  3

  3(2-1-1-6)

  PH4660

  Vật lý laser

  2

  2(2-0-0-4)

  PH3280

  Vật lý siêu âm và ứng dụng

  3

  3(2-1-1-6)

  PH3330

  Vật lý điện tử

  3

  3(3-0-0-6)

  PH4060

  Công nghệ vật liệu

  2

  2(2-0-0-4)

  Kiến thức chuyên ngành bắt buộc chung

  (16 TC)

  MSE6010

  Kỹ thuật đặc trưng vật liệu

  3

  3(2-0-2-6)

  MSE6020

  Khoa học vật liệu nâng cao

  3

  3(2,5-1-0-6)

  MSE6030

  Tổng hợp và chế tạo vật liệu

  3

  3(2,5-1-0-6)

  IMS6060

  Cấu trúc điện tử và liên kết trong phân tử và vật rắn

  2

  2(2-0-0-4)

  IMS6070

  Vật lý vật liệu bán dẫn

  2

  2(2-0-0-4)

  IMS6080

  Từ học, vật liệu từ và siêu dẫn

  3

  3(2,5-0,5-0,5-6)

  HỌC PHẦN DÀNH CHO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  Chuyên ngành tự chọn

  (8 TC)

  IMS6090

  Công nghệ vi hệ thống

  2

  2(1,75-0-0,5-4)

  IMS6100

  Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn

  2

  2(1-0-2-4)

  IMS6110

  Vật liệu và linh kiện quang điện tử

  2

  2(1,5-0,5-0,5-4)

  IMS6120

  Vật liệu có cấu trúc nano

  2

  2(1,75-0-0,5-4)

  IMS6051

  Vật lý sinh học và các hệ cô đặc thể mềm

  2

  2(1-1-1-4)

  IMS6130

  Tin học vật lý

  2

  2(1-0-2-4)

  IMS6140

  Quang từ

  2

  2(1,5-1-0-4)

  IMS6150

  Điện tử học Spin

  2

  2(2-0-0-4)

  IMS6160

  Công nghệ Sol-gel

  2

  2(1,5-0-1-4)

  IMS6170

  Hóa vật liệu

  2

  2(1-1-1-4)

  IMS6260

  Các vấn đề cơ bản của
  vật lý và khoa học vật liệu tính toán trong  lĩnh vực vật liệu điện tử

  2

  2(1-2-0-4)

  HỌC PHẦN DÀNH CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

  Chuyên ngành tự chọn

  (14 TC)

  IMS6200

  Thiết kế vi hệ thống

  2

  2(1,5-1-0-4)

  IMS6210

  Công nghệ đóng gói mạch tích hợp (IC)

  2

  2(2-0-0-4)

  IMS6220

  Công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn

  2

  2(1-1-1-4)

  IMS6230

  Công nghệ nano sinh học

  2

  2(1-2-0-4)

  IMS6240

  Vật liệu thông minh và ứng dụng

  2

  2(1,5-1-0-4)

  IMS6250

  Hóa học nano

  2

  2(1,5-0-1-4)

  IMS6090

  Công nghệ vi hệ thống

  2

  2(1,5-0-1-4)

  IMS6100

  Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn

  2

  2(1-0-2-4)

  IMS6110

  Vật liệu và linh kiện quang điện tử

  2

  2(1-1-1-4)

  IMS6120

  Vật liệu có cấu trúc nano

  2

  2(1,5-0-1-4)

  IMS6051

  Vật lý sinh học và các hệ cô đặc thể mềm

  2

  2(1-1-1-6)

  IMS6130

  Tin học vật lý

  2

  2(1-0-2-4)

  IMS6140

  Quang từ

  2

  2(1,5-1-0-4)

  IMS6150

  Điện tử học Spin

  2

  2(2-0-0-4)

  IMS6160

  Công nghệ Sol-gel

  2

  2(1,5-0-1-4)

  IMS6170

  Hóa vật liệu

  2

  2(1-1-1-4)

  IMS6190

  Các vấn đề về quản lý trong công nghiệp công nghệ cao

  2

  2(2-0-0-4)

   

  Xem chi tiết chương trình đào tạo Cao học Viện ITIMS

  Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 16:43 )
   

  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


  Thời khóa biểu
  Lịch làm việc học viên ITIMS

  Lịch công tác ĐHBKHN
  Lịch công tác ĐHBKHN

  Thăm dò ý kiến

  Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?